صفحه اصلی

توضیحات

۱- جهت ورود به سایت، در قسمت نام کاربری کد ساعتی سرپرست و در قسمت گذرواژه کد عضویت خانواده موفق ۱۳ را وارد نمایید. 

۲- مسابقه  کتابخوانی از کتاب نهضت عاشورا موجود در کانال خانواده موفق۱۳ رأس ساعت ۲۱ روز  یکشنبه  1401/05/30 در سامانه جامع آزمون برگزار می گردد.

۳- منابع آزمون  فوق دز کانال خانواده موفق ۱۳ بارگزاری شده است.

۴- آزمون ها داری ۲۰ سؤال چهار گزینه ای می باشند.

۵- مدت پاسخگویی به آزمون ها ۲۰ دقیقه می باشد، لذا رأس ساعت مذکور در سایت وارد شوید.

۶- قبل از پایان یافتن شمارشگر معکوس دکمه ثیت نهایی را کلیک نماییدk

تماس با پشتیبانی سایت : 
۰۹۱۳۹۰۸۷۶۲۴ (اسلامی)