صفحه اصلی

توضیحات

۱- جهت ورود به سایت، در قسمت نام کاربری کد ساعتی سرپرست و در قسمت گذرواژه کد عضویت خانواده موفق ۱۳ را وارد نمایید. 

۲- مسابقه کتابخوانی از کتاب “نقش مادر در عفت دختران” رأس ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ در سامانه جامع آزمون برگزار می گردد.ر

۳- منابع آزمون  فوق دز کانال خانواده موفق ۱۳ بارگزاری شده است.

۴- آزمون ها داری ۲۰ سؤال چهار گزینه ای می باشند.

۵- مدت پاسخگویی به آزمون ها ۲۰ دقیقه می باشد، لذا رأس ساعت مذکور در سایت وارد شوید.

۶- قبل از پایان یافتن شمارشگر معکوس دکمه ثیت نهایی را کلیک نمایید.نقش 

تماس با پشتیبانی سایت : 
۰۹۱۳۹۰۸۷۶۲۴ (اسلامی)